Liên hệ

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Địa chỉ: 53 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP.HCM – Phòng Tài chính kế toán – Phòng A006 (Phòng thu học phí)

Điện thoại: 028 6282 0044 – Điện thoại nội bộ: 028 3896 6825; nội bộ: 107

Email: ptckt@tdc.edu.vn

Hotline: 0986 903 344

STT HỌ TÊN SỐ NỘI BỘ
1 Cao Phước Kiên 102
2 Trần Thị Ngọc Dung 107
3 Phạm Thị Kim Thanh 113
4 Phan Thị Kim Thoa 112
5 Huỳnh Thị Thanh Tâm 107
6 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 111
7 Lê Thị Thu Hiền 111
8 Nguyễn Mỹ Nhân 144
Liên hệ