Liên hệ

Email: ptckt@tdc.edu.vn

Điện thoại: 028.62.82.00.44

 

Số điện thoại nội bộ: 028.3896.6825

STT HỌ TÊN SỐ NỘI BỘ
1 Cao Phước Kiên 102
2 Phạm Thị Kim Thanh 113
3 Nguyễn Thị Minh Hiếu 112
4 Phan Thị Kim Thoa 112
5 Trần Thị Ngọc Dung 107
6 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 111
7 Huỳnh Thị Thanh Tâm 107
8 Nguyễn Mỹ Nhân 144
Liên hệ