Nhân sự

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Cao Phước Kiên Trưởng phòng
2 Phạm Thị Kim Thanh Kế toán tiền lương & Thủ quỹ
3 Nguyễn Thị Minh Hiếu Kế toán Nguồn sự nghiệp
4 Phan Thị Kim Thoa Kế toán thuế & Thủ kho
5 Trần Thị Ngọc Dung Kế toán Nguồn ngân sách
6 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Kế toán thu phí, học phí
7 Huỳnh Thị Thanh Tâm Kế toán vật tư, công cụ dụng cụ, tài sản
8 Nguyễn Mỹ Nhân Kế toán phụ trách cửa hiệu Shop&Go
Nhân sự