Nhân sự

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ
1 Cao Phước Kiên Trưởng phòng
2 Trần Thị Ngọc Dung Phó trưởng phòng
3 Phạm Thị Kim Thanh Kế toán tiền lương & Thủ quỹ
4 Phan Thị Kim Thoa Kế toán thuế & Thủ kho
5 Huỳnh Thị Thanh Tâm Kế toán vật tư, công cụ dụng cụ, tài sản
6 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Kế toán thu phí, học phí
7 Lê Thị Thu Hiền Kế toán thu phí, học phí
8 Nguyễn Mỹ Nhân Kế toán phụ trách cửa hiệu Ministop
Nhân sự